Aberdeen angus breeding certified organic farming
our farm
The farm was established in 2001 by renting the first sixty hectares of long-term uncultivated state land. In the same year, the first 16 heifers were purchased from Brloh Farm Cooperative. A year later, another 12 heifers were purchased from the same farm, and the breeding station of the Aberdeen Angus in the Stvolinky village was established.
Aberdeen Angus
… is the most popular beef breed of cattle, naturally polled, black or red in color (Black or Red Angus). The breed high value is in easy calving, excellent maternal qualities, excellent fertility, viability of born calves, longevity and good grazing capability along with high resistance to adverse climatic conditions.
NEWS
15/07/2020
Pečujeme o krajinu

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny jsme na našich pozemcích vybudovali tři retenční tůňky pro rozšíření biodiverzity (nejen) bezobratlých.

(more…)
GALLERY
Země zivitelka 2016 2
Winter range 2
In the pasture 4
CONTACT
Ing. Jan Hromas
Ing. Jan Hromas:
+420 702 081 800
Ing. Mirka Hromasová:
+420 607 742 520
e-mail:
j.hromas@email.cz
data box ID:
66cwzg7
Stvolínky 30, 471 02 Stvolínky
CIN: 70914851, TIN: CZ 7501132672